Posts Tagged ‘sakit’

Tatap Mata Saya!

Posted by: achoey sang khilaf on April 1, 2008